16

სათაურის ტექსტი

შპს “იბერჯეს კონსალტინგი” არის ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია, ფოკუსირებული კერძო სექტორში ინვესტიციებით. ჩვენ დაგეხმარებით საინტერესო კომერციული შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში, სტრატეგიული თანამშრომლობის მოძიებაში, ბიზნეს გეგმების დამუშავებაში, პროექტის წინადადებების და საინვესტიციო წინადადებების დაწერაში, დაფინანსების მოძიებაში, და ვუზრუნველყოფთ ტექნიკურ დახმარებას და პროექტის მენეჯმენტს. ჩვენ მოგეხმარებით გრანტების, სესხების ან ინვესტიციის მოძიებაში.
ჩვენ დაგეხმარებით საინტერესო კომერციული შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში, სტრატეგიული თანამშრომლობის მოძიებაში, ბიზნეს გეგმების დამუშავებაში, პროექტის წინადადებების და საინვესტიციო წინადადებების დაწერაში, დაფინანსების მოძიებაში, და ვუზრუნველყოფთ ტექნიკურ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *