იბერჯეს კონსალტინგი არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პარტნიორი (http://infogfa.wix.com/gfassociation) და ეხმარება დაინტერესებულ ფერმერებს,  სასოფლო-სამეურნეო პროექტების მომზადებაში და დაფინანსების მოპოვებაში.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *