იბერჯეს კონსალიტნგსა და “Globaltec Ingeniería” (http://globaltecingenieria.com/eu/) შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი. გლობალტექ ესპანური კომპანიაა რომელიც არის მსოფლიოში ერთერთი ლიდერი კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების განხორციელებაში.

იბერჯეს კონსალიტნგსა და “Globaltec Ingeniería” (http://globaltecingenieria.com/eu/) შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი. გლობალტექ ესპანური კომპანიაა რომელიც არის მსოფლიოში ერთერთი ლიდერი კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების განხორციელებაში.

იბერჯეს კონსალიტნგსა და “Globaltec Ingeniería” (http://globaltecingenieria.com/eu/) შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი. გლობალტექ ესპანური კომპანიაა რომელიც არის მსოფლიოში ერთერთი ლიდერი კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების განხორციელებაში.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *