თხილის ბაღის გაშენება 15 ჰა-ზე ხობში

თხილის ბაღი

ჩვენმა კომპანიამ შეადგინა ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი აგრო კრედიტის მოსაპოვებლად.

ბიზნეს გეგმის შედგენის შედეგად, ბანკმა დაამტკიცა სესხი და გაშენდა 15 ჰა თხილის ბაღი ხობის მუნიციპალიტეტში, სადაც დასაქმებულია 10მდე ადგილობრივი მოსახლე.