ბიომასა

ბიომასა

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს მდგრადი ბიომასის საწვავის წარმოება საქართველოში, რაც ხელს უწყობს დაინტერესებულ მხარეებს, საპილოტე წარმოების პროექტების თანაინვესტირებას გრანტის მეშვეობით; დაიწყოს და განვითარდეს ბიომასის საწვავის გამოყენება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტბში.

საკონსულტაციო კომპანიის მიზანია უზრუნველყოს დამოუკიდებელი შეფასება 6 ბიზნეს გეგმის და განსაზღვროს, პოტენციური წინადადებების მდგრადობა.