თხილის მეორადი გადამამუშავებელი ქარხანა

თხილის მეორადი გადამამუშავებელი ქარხანა

პროექტი ითვალისწინებს მოხალული და თხილის პასტის წარმოებას. პროექტის ჯამური ღირებულება 652,300 აშშ დოლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 40 ადამიანი.