თხილის პლანტაცია

თხილის პლანტაციის 50% წილი – 300.000 $

ძირითადი ინფორმაცია:

კომპანია დაფუძნდა 2013 წელს. ამავე წელს კომპანიამ დაიწყო თავის საქმიანობა სოფლის მეურნეობის სფეროში. 2013-2014 წლებში მოხდა თხილის პლანტაციის გაშენება 15,5 ჰექტარზე.

პროდუქტი/სერვისი:

მიწის საერთო ფართი არის 15,5 ჰექტარი, აქედან 15 ჰექტარზე გაშენებულა თხილი ევროსტანდარტით, სულ 8,500 ერთეული დანარჩენ ფართობზე გაშენებულია 500 ძირამდე კივი.

დამატებითი ინფორმაცია:

ოთახი ყარაულისათვის. შემოღობილი. https://www.facebook.com/GeoFarmHolding/

საკონტაქტო:

591518888

info@iberges.ge