კომბინირებული საკვების ქარხანა

კომბინირებული საკვების ქარხანა

პროექტის მიზანია თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური კომბინირებული საკვების ქარხნის მშენებლობა-ამუშავება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში.

პროექტის ჯამური ღირებულება 350,000 აშშ დოლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 20 ადამიანი.