მდნარი ყველის ქარხანა

 

მდნარი ყველი

იბერჯეს კონსალტინგმა შეადგინა ბიზნეს გეგმა მდნარი ყველის ქარხნისთვის.

პროექტის მიზანია მდნარი ყველის ქარხნის მშენებლობა-ამუშავება. პროექტის ჯამური ღირებულება 997,500 ლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 14 ადამიანი.