თხილის მეორადი გადამამუშავებელი ქარხანა

თხილის მეორადი გადამამუშავებელი ქარხანა

პროექტი ითვალისწინებს მოხალული თხილის წარმოებას. პროექტის ჯამური ღირებულება 357,000 აშშ დოლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 39 ადამიანი. ქარხნის მდებარეობა იქნება სამტრედიის მუნიციპალიტეტი.

კომპანიამ მოამზადა ბიზნეს გეგმა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს თანადაფინანსების მოსაპოვებლად თხილის გადამამუშავებელი კომპანიისთვის.