თხილის პირველადი გადამამუშავებელი ქარხანა

თხილის პირველადი გადამამუშავებელი ქარხანა

ქარხანა ითვალისწინებს თხილის გულის ექსპორტს.

კომპანიამ მოამზადა ბიზნეს გეგმა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს თანადაფინანსების მოსაპოვებლად თხილის გადამამუშავებელი კომპანიისთვის, სენაკის მუნიციპალიტეტში.

პროექტის ჯამური ღირებულება შეადგენს 500,000 აშშ დოლარს, დასაქმდება 30 ადამიანი.