რძის გადამამუშავებელი ქარხანა

რძის გადამამუშავებელი ქარხანა

იბერჯეს კონსალტინგმა შეადგინა ბიზნეს გეგმა რძის გადამამუშავებელი ქარხნისთვის.

პროექტის მიზანია ნადუღის, კარაქის და ქარხნული ყველის ქარხნის მშენებლობა-ამუშავება. პროექტის ჯამური ღირებულება 350,800 აშშ დოლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 16 ადამიანი.