რძის გადამამუშავებელი ქარხანა

რძის გადამამუშავებელი ქარხანა

იბერჯეს კონსალტინგმა შეადგინა ბიზნეს გეგმა რძის გადამამუშავებელი კოოპერატივისთვის.

პროექტის მიზანია ნადუღის, იმერული და ქარხნული ყველის ქარხნის მშენებლობა-ამუშავება. პროექტის ჯამური ღირებულება 890,890 ლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 17 ადამიანი.