რძის გადამამუშავებელი ქარხანა

რძის გადამამუშავებელი ქარხანა

იბერჯეს კონსალტინგმა შეადგინა ბიზნეს გეგმა რძის გადამამუშავებელი საწარმოსთვის.

პროექტის მიზანია იმერული და ქარხნული ყველის ქარხნის მშენებლობა-ამუშავება. პროექტის ჯამური ღირებულება 326,500 აშშ დოლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 18 ადამიანი.