ხილის გადამამუშავებელი საწარმო

ხილის გადამამუშავებელი საწარმო

პროექტის მიზანია თანამედროვე ვაშლის კონცენტრირებულ წვენად გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა.

პროექტის ჯამური ღირებულება – 253,300 აშშ დოლარი. დასაქმებულების რაოდენობა 56 ადამიანი.