ხორცის და თევზის გადამამუშავებელი საწარმო

ხორცის და თევზის გადამამუშავებელი საწარმო

პროექტის მიზანია თანამედროვე ხორცის და თევზის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა

პროექტის ჯამური ღირებულება – 459.833 აშშ დოლარი. დასაქმებულების რაოდენობა 30 ადამიანი.