ხორცის გადამამუშავებელი ქარხანა

ხორცის გადამამუშავებელი ქარხანა

იბერჯეს კონსალტინგმა შეადგინა ბიზნეს გეგმა ხორცის გადამამუშავებელი ქარხნისთვის.

პროექტის მიზანია ხორცის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა-ამუშავება. პროექტის ჯამური ღირებულება 300,000 აშშ დოლარი, დასაქმებულების რაოდენობა 18 ადამიანი.