ბიზნეს გეგმის მომზადება

ბიზნეს გეგმის მომზადება

 

ბიზნეს გეგმა არის ოფიციალური განცხადება, რომელიც მოიცავს ბიზნეს მიზნებს, მიზეზებს, თუ რატომ მიიჩნევა ისინი მიღწევადად და აღნიშნული მიზნების მიღწევის გეგმას. გეგმა შესაძლოა ასევე მოიცავდეს ზოგად ინფორმაციას იმ ორგანიზაციის ან გუნდის შესახებ, რომელიც შეეცდება ამ მიზნების მიღწევას.

 

ბიზნეს გეგმის მომზადების დროს, საჭიროა 5 დან 15 წლამდე ანალიზი, რადგან ინვესტორები ინტერესდებიან  აღნიშნულ ვადის ფარგლებში მათი წლიური მოგებით.