პარტნიორებთან დაკავშირება

პარტნიორებთან დაკავშირება

 

ჩვენ ვეხმარებით ქართულ კომპანიებს უცხოელი პარტნიორების მოძიებაში. თქვენი კომპანიის საზღვარგარეთ პოტენციური პარტნიორთან დაკავშირებას შესაძლოა დასჭირდეს თქვენი მოკლევადიანი ან გრძელ-ვადიანი  კომერციული ინტერესი.

 

და პირიქით, ჩვენ ვეხმარებით უცხოურ კომპანიებს საქართველოში პარტნიორების მოძიებაში. კერძო სექტორში ჩვენი ფართო კავშირების წყალობით, ჩვენ შეგვიძლია დავაკავშიროთ უცხოური კომპანიები საქართველოში აღჭურვილობის და მომსახურების მიმწოდებლებთან, სავაჭრო პარტნიორებთან ან ბიზნეს საშუალებებთან.