პროექტის მართვა

პროექტის მართვა

 

ჩვენ დაგეხმარებით პროექტის მართვის განხორციელებაში, რაც შეიძლება მოიცავდეს:

  1. პროექტის განხორციელების ზოგად მხარდაჭერას
  2. კონსორციუმის კოორდინაციას
  3. სამუშაოს დაგეგმვას
  4. ტექნიკური დახმარების ჯგუფის ზედამხედველობას
  5. პროექტის ანგარიშების ადმინისტრირებას
  6. საქონლის და მომსახურებების შესყიდვას
  7. პრომოუტერების და ფინანსური აგენტებთან ანგარიშგებას და ურთიერთობას

პროექტის მიმდინარეობის მონიტორინგს