საინვესტიციო კაპიტალის მოძიება

საინვესტიციო კაპიტალის მოძიება

 

„იბერჯეს კონსალტინგი“ ეხმარება კომპანიებს კაპიტალის და რესურსების მოძიებაში ბიზნეს პროექტების დაწყების ან გაფართოების მიზნით. ამჟამად ჩვენ ვთანამშროლობთ საქართველოში არსებულ საინვესტიციო ფონდებთან, რამოდენიმე კერძო საინვესტიციო კომპანიასთან.

 

სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ პროექტებში ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს ფინანსური ინსტიტუტებისგან დაბალპროცენტიანი სესხის მიღებაში, ასევე განაცხადს ვაკეთებთ გრანტის მისაღებად გადამამუშავებელ მრეწველობაში.