საინვესტიციო პორტფელები

საინვესტიციო პორტფელები

 

საინვესტიციო პორტფელი არის ცალკეული პირის ან ინსტიტუტის ფლობაში მყოფი  აქტივები. ჩვენ ვეხმარებით მათ მართვაში და სამომავლოდ განსახორციელებელი ინვესტიციების მომგებიანობის და მიმზიდველობის განსაზღვრაში.