გრანტები (სუბსიდიები)

გრანტები (სუბსიდიები)

 

განვითარებად ქვეყნებში კერძო სექტორში ინვესტიცირებისთვის გრანტის (სუბსიდიის) მიღება ხორციელდება მთავრობის, განვითარების ბანკებისა და არა-სამთავრობო ორგანიზაციებისგან. საგრანტე საშუალებები გათვალისწინებულია მაღალი რისკის საინვესტიციო პროექტებისთვის, რომლებსაც აქვთ მაღალი შედეგი პროგრამის სპეციფიური განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე. საგრანტო პროგრამები კონკურსის ტიპისაა, რადგან მოთხოვნა პროექტების დასაფინანსებლად აღემატება გამოყოფილ ბიუჯეტს. განვითარების ბანკების შემთხვევაში, გრანტის უზრუნველყოფა ხშირ შემთხვევაში ხდება დიდ სესხთან დამატებით.

 

გრანტით დაფინანსება რათქმაუნდა ფინანსურად ძალიან მიმზიდველია, როდესაც არ გიწევთ თანხის უკან დაბრუნება. თუმცა გრანტის გაცემა ხდება შესრულების, ანგარიშების და ანგარიშგების მკაცრი პირობების შესრულების შესაბამისად. ჩვენ შეგვიძლია გაგიწიოთ პროექტის მართვის მხარდაჭერა, რათა დაგეხმაროთ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში.

 

ჩვენი ცოდნა საგრანტო პროგრამების შესახებ „პირველი ხელიდანაა“ და შესაძლოა მიესადაგოს თქვენს შემთხვევას. საგრანტო საშუალებების ჩამონათვალი მოცემულია ჩვენს ვებ-გვერდზე.  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ან გამოგვიგზავნეთ ინფორმაცია თქვენი კომპანიისა და  პროექტის შესახებ  პირველი განხილვისთვის, რათა  რჩევა მოგცეთ გრანტის დაფინანსების მიღების თაობაზე.