ტექნიკური დახმარება

ტექნიკური დახმარება

 

ჩვენ ვაწვდით საკონსულტაციო მომსახურებას საელჩოებს, სამინისტროებს, განვითარების ორგანზიაციებს და სხვა პირებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ გამოიყენონ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება კერძო სექტორის განვითარების, სურსათის უვნებლობის, ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის შემცირების სფეროში.

დავალებები, რომლებსაც განვახორციელებთ, მოიცავს:

  1. მხარდაჭერის პროგრამების და პროექტების ფორმულირება
  2. სექტორის კვლევების მომზადება და პრეზენტაცია
  3. საჯარო და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობის მხარდაჭერა
  4. მონიტორინგის და შეფასების დავალება
  5. ტრეინინგის პროგრამების მომზადება და განხორციელება.